Privacitat - El Celler del Roser, Restaurant

Vagi al contingut.

Privacitat


Política de Privacitat

1.1 Si bé l'accés a aquesta pàgina web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap dada personal, l'usuari consent, per a la correcta prestació del servei sol·licitat, la incorporació de les dades facilitades en aquesta web a un fitxer automatitzat responsabilitat del titular d'aquesta pàgina web www.cellerdelroser.com sota la denominació "Clients".

1.2 Així mateix, l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de comunicacions publicitàries o promocions per mitjà de comunicació física o electrònica: correu postal, correu electrònic, Sms, WhatsApp, telèfon i fax.

2. S'informa a l'usuari que podrà revocar el consentiment prestat així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a Celler del Roser a l'adreça de correu info@cellerdelroser.com. En la comunicació escrita ha de constar amb el nom i cognoms de l'interessat, fotocòpia del DNI o altre document vàlid que l'identifiqui, adreça a efecte de notificacions, sol·licitud, dades sobre les quals exerceix els seus drets, data i signatura del sol·licitant.

Els productes visualitzats a la web, son només com a consulta, informació. L´empresa te el dret de cambiar si ha un error o qualsevol tipo de mal entesa sense que el client tingui dret a reclamar disponibilitats del productes, preus o qualsevol altre informació recullida de la Web.
Torna al contingut